Contact

ประเสริฐ ปันทะวัน บรรณาธิการข่าวเชียงใหม่มหานครนิวส์

อาคารวังสิงห์คำแมนชั่น ชั้น 10 ห้อง 1011 7/101 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

Tel : 099 – 7123951 , 083 – 0978817

Line ID : 010266773

E – mail : akeakeake65@gmail.com