Contact

ประเสริฐ ปันทะวัน บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวเชียงใหม่มหานครนิวส์

Tel : 080 863 5852

Line ID : 010266773

E – mail : akeakeake65@gmail.com

หจก.เชียงใหม่มหานคร อาคารวังสิงห์คำแมนชั่น ชั้น 10 ห้อง 1011 7/101 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ห้องส่งสัญญาณเสียงสถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร Fm 107.25 MHz. ประตูหลังตลาดคำเที่ยงตรงข้ามไทยโชว์