พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ จัดโครงการทำดีร่วมกันรวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่น ครั้งที่ 1 “ฮักฮอด กอดไออุ่น” ปี 2561

 

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่จัดโครงการทำดีร่วมกัน รวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่น ครั้งที่ 1 “ฮักฮอด กอดไออุ่น” ปี 2561 โดยรวมกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและตลาดภาคเหนือ ( TCC North ) กองพลทหารราบที่ 7 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ชมรมสโมสรวิทยากรเยาวชน และบริษัท ดูโฮมจากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว , อุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์กีฬา , แท็งค์เก็บน้า รวมทั้งสิ่งของจาเป็นให้กับชุมชน เด็ก นักเรียนในพื้นที่อาเภอฮอด จ.เชียงใหม่ จานวนกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ , คุณชัยวัฒน์ บุญส่ง , คุณอธิเมศร์ พิชัยภูริพงศ์ , คุณรุจิกรณ์ พาสงค์ ผู้แทนกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและตลาดภาคเหนือ (TCC North) คุณฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ และคุณภูดิศ ดิลกธวัชกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบสิ่งของให้กับ คุณธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอาเภอฮอด และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ ผู้แทนชุมชนเพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชน และโรงเรียนบ้านดอยคำในลำดับต่อไป

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *