จวนแอ่วโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy โปรแกรมเส้นทางที่ 1 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็น การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy โปรแกรมเส้นทางที่ 1 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561

วัดต้นเปา บ้านต้นเปา หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัดต้นเปา ชมการแสดงจากชุมชน สักการะพระเจ้าสา

สักการะต้นเปา ต้นเปาที่เหลือเพียงหนึ่งเดียว ในชุมชนต้นเปา

กิจกรรมเรียนรู้การทำกระดาษสาแบบดั้งเดิม และแปรรูปเป็นชิ้นงาน

อาหารพื้นถิ่นต้นเปา

 

หมู่บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

เยี่ยมชมกระบวนการทำร่ม และฝึกปฏิบัติการทำร่ม ตั่งแต่การสนด้าย การหุ้มร่ม และการวาดร่ม

 

หมู่บ้านป่าสักขวาง 

เยี่ยมชมแกลอรี่ศิลปินวาดภาพ

ชมการทำบล๊อกแม่พิมพ์สำหรับการตีลายแผ่นแร่แบบประยุกค์ และกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีลายแผ่นแร่แบบประยุกต์

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีลายแผ่นแร่แบบดั้งเดิม ทำของที่ระลึกด้วยตนเอง “พวงกุญแจ” และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านป่าสักขวาง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *