โครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาเพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็น การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

 

พาทุกท่านเที่ยวชม โปรแกรมเส้นทาง วิชัยกุล-ศรีสุพรรณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรก

 

1.วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม”

 

ภาพด้านหลังเป็น อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ

พิธีสืบชะตา

กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฎิบัติการ การตีลายเบา

 

2.วัดและชุมชนหมื่นสาร วัดหมื่นสารสร้างขึ้นสมัยพญาสามฝั่งแกนกษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์มังรายประมาณปี พ.ศ.1981 โดยขุนนางชื่อว่า หมื่นหนังสือวิมลกิตติ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “วัดหมื่นสาร”

ชุมชนหมื่นสารเป็นชุมชนดั้งเดิมอพยพมาจากแขวงเมืองปั่น บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน ซึ่งอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2325-2345

 

หอศิลป์สุทธจิตโต

อนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์วัดหมื่นสาร

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาตัดตุง โดย ครูตุ๊ รักษ์เชียงใหม่ ครูภูมิปัญญา ตุงล้านนา

 

3.วัดนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อวัดนันตารามได้รับสถาปนาเป็นหนึ่งในพระอารามสำคัญทั้ง 8 แห่งของเมืองเชียงใหม่ วัดนันทารามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งได้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และพงศาวดารล้านนา ในพงศาวดารโยนก กล่าวว่า วัดนันทารามได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2060 ในสมัยของพระเมืองแก้ว

 

 

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการขึ้นรูปเครื่องเขิน โดย ดวงกมล ใจคำปัน ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2558 ประเภทเครื่องรัก (เครื่องเขิน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *