จวนแอ่ว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน

 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญสื่อมวล หมู่บ้านท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านช่องของสื่อมวลสังกัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ตามนโนบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันจะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ทุกชุมชน. กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุณค่า ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน”

1.บ้านต้นเปา หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัดต้นเปา ชมการแสดงจากชุมชน สักการะพระเจ้าสา

 

สักการะต้นเปา ต้นเปาที่เหลือเพียงหนึ่งเดียว ในชุมชนต้นเปา

 

ชมวิธีการทากระดาษสา ชมการแปรรูปกระดาษสา ในรูปแบบต่างๆ

 

อาหารพื้นถิ่นต้นเปา

 

 

2.บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวีดเชียงใหม่

 

ม่อนดอยลาง จุดชมวิว สองแผ่นดิน

 

เมนูชุมชนปางต้นฆ้อง

 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านปางต้นฆ้อง

 

จุดชมวิวกาดลำน้ำลาง

 

เยี่ยมชมบ้านตีมีดแบบไทยใหญ่ ชมต้นฆ้องใหญ่อายุ 100 ปี

 

 

3.บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

จุดชมวิวซุยถัง

 

บ้านผาแดง หนวงบัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *