จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

หลายภาคส่วน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่และประชาชนชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจ

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ที่โถงชั้น 1  อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ 2530

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย อันเป็นที่ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย

 

สำหรับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายพระพร ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย พร้อมลงนามถวายพระพร นอกเนื่องจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่และประชาชนชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจ และร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษ โดยนิทรรศการในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 กรกฏาคม 2561

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *