เจอร์ไฮ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กับการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017 ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี (Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เจอร์ไฮผลิตภัณฑ์ที่เติบโตจากความรักดังสโลแกนที่ว่า “Feed me with love” ได้เห็นคุณค่าความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวม้ง จึงกำหนดจัดการแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017” ครั้งที่ 1 (1st Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017) ขึ้น ณ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า รถล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่าม้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นอกจากจะก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานแล้วยังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน เจอร์ไฮจึงต้องการร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้ และเป็นที่มาของการจัดการแข่งขัน “รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017” ครั้งที่ 1 (1st Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017) ขึ้น ณ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่

การแข่งขันดังกล่าวมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชาวเขาเผ่าม้งรวม 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวม้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในหลายประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทหมู่บ้าน และประเภทกองเชียร์ รวมเงินรางวัลราว 300,000 บาท และใช้กติกาการแข่งขัน แบบจับสลากแบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม และใช้วิธีแข่งแบบประกบคู่ แพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่กันอีกจนถึงคู่ชิงชนะเลิศ

นอกจากการสนับสนุนรางวัลการแข่งขันแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีพีเอฟ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ ซีพี เอเอ บีเคพี ซีพีคอนซูเมอร์ เชสเตอร์ ไก่ย่างห้าดาว และซีพีเมจิ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท มอบให้กับกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โรงเรียน และชมรมการท่องเที่ยว ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ นำไปจำหน่ายภายในงาน เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปพัฒนาชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากคนรักน้องสุนัข ดังสโลแกนที่ว่า Feed me with Love  ขณะเดียวกัน “เจอร์ไฮ” ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักในเพื่อนแท้สี่ขา ความรักในเพื่อนมนุษย์ และความรักในสังคมโลก

อนึ่ง “รถล้อเลื่อนไม้” หรือเรียกกันติดปากว่า “ฟอร์มูล่าม้ง” ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือเพียงการละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้าน และขยายเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้เข้าแข่งขันหรือนักแข่ง”รถล้อเลื่อนไม้” ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สำหรับการแข่งขันที่จะไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรือลูกปืนใดๆได้นอกจากไม้ รวมถึงความสามารถในการบังคับรถบนเส้นทางการแข่งที่เป็นทางลงเขาและโค้งลาดชันราว 300 เมตร กิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็นของดอยม่อนแจ่มเป็นประจำทุกปี

 

“งานรถล้อเลื่อนไม้ : ฟอร์มูล่าม้ง 2017 สนับสนุนโดยเจอร์ไฮ”

รถล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง :

“รถล้อเลื่อนไม้”  เกิดจากการดำรงชีวิตของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนเขาบนดอยตามภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการอาศัยวัตถุดิบจากป่า ไม่ว่าจะเป็นฟืน น้ำ หรือพืชผักต่างๆ เวลาจะทำการขนย้ายมาเก็บไว้ก็ต้องขึ้นลงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยการเดิน แต่เมื่อขนส่งด้วยระยะทางไกลขึ้นทำให้ใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น เพื่อให้ได้ทรัพยากรมากขึ้นชาวเขาจึงได้คิดแก้ปัญหาด้วยการหาเครื่องทุ่นแรงด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในป่า ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดล้อเลื่อนเกิดขึ้น จากเศษไม้ที่ทิ้งระเกะระกะได้ถูกนำมาดัดแปลงจนเป็นรูปร่างคล้ายรถโกคาร์ท แต่ชิ้นส่วนทุกชิ้นล้วนทำขึ้นจากไม้ทั้งหมดแม้กระทั่งล้อ โดยตัวรถมีขนาด 1 X 2 เมตร มีขนาดเนื้อที่ของตัวรถพอที่จะทำการขนย้ายวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสบาย

การแข่งขัน รถล้อเลื่อนไม้ หรือ ฟอร์มูล่าม้ง

“รถล้อเลื่อนไม้” หรือเรียกกันติดปากว่า “ฟอร์มูล่าม้ง” ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเขา  ที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ในปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือแต่การละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน จากการแข่งขันกันในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้านก็กลายมาเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน โดยการแข่งขันจะต้องมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือนักแข่ง”รถล้อเลื่อนไม้”หรือ”ฟอร์มูล่าม้ง” ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สำหรับการแข่งขันที่จะไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรือลูกปืนใดๆได้นอกจากไม้ และอีกทั้งเส้นทางการแข่งขันนั้นเป็นทางลงเขา และโค้งที่ลาดชัน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร โดยในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าแข่งขันชาวเขาเผ่าม้ง ประมาณ 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 

 1. บ้านหนองหอยเก่า              8. บ้านบวกเต๋ย
 2. บ้านหนองหอยใหม่             9. บ้านน้ำซุ้ม
 3. บ้านแม่ขิ                              10. บ้านห้วยเสี้ยว
 4. บ้านแม่สาใหม่                     11. บ้านห้วยกว้าง
 5. บ้านแม่สาน้อย                     12. บ้านดอยปุย
 6. บ้านผานกกก (ผา-นก-กก) 13. บ้านขุนช่างเคี่ยน
 7. บ้านบวกจั่น

 

กติกาการแข่งขัน  :

การแข่งขันจะใช้วิธีจับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แข่งแบบประกบคู่แพ้คัดออก จนได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่แพ้คัดออก จนเหลือคู่ชิงชนะเลิศ และใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ

เงินรางวัล :

📌 รางวัลสำหรับบุคคล แบ่งเป็น 6 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 12,000 บาท
 • อันดับ 3         10,000 บาท
 • อันดับ 4          7,000 บาท
 • ชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

📌 รางวัลชนะเลิศ สำหรับหมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ  100,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 50,000 บาท
 • อันดับ 3          40,000 บาท
 • อันดับ 4          30,000 บาท

📌 รางวัลการประกวดกองเชียร์ (พิเศษ) แบ่งเป็น 3 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 8,000 บาท
 • อันดับ 3               7,000 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *