เอไอเอส จัดกิจกรรม ยิ้มหวานวันเด็ก ตอน “Digital Kids”  ชวนสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความสุขให้เด็กไทยทั่วประเทศ

10 มกราคม 2561: โครง

Read more

NARIT News : สดร. จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 ระดมเยาวชนทั่วประเทศเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน 2-3 ธันวาคมนี้ที่ จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร

Read more

สดร. ตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าและทรงถ่ายภาพดาราศาสตร์จากซีกฟ้าใต้ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชส

Read more