จวนแอ่วโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy โปรแกรมเส้นทางที่ 1 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  สำนักงานพัฒนา

Read more

Magic Land at Pantip Chiang Mai , Entertainment Center of The North พร้อมการแสดงมายากลระดับโลก กับนักมายากลชื่อดัง การันตีแชมป์ประเทศไทย 4 สมัย

  ศูนย์การค้าพั

Read more

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยา

Read more

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  อำเภอแม่อายร่

Read more