กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยา

Read more

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  อำเภอแม่อายร่

Read more

จวนแอ่วหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง “แอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP”วันที่ 14-16 กันยยน 2561 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันวันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 10 – 16 เมษายนนี้

  เมื่อเวลา 10.

Read more