ฉลองครบรอบ 30 ปี มหกรรมอาหารเชียงใหม่ “ยกทะเลมาขึ้นโตก” มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 (30th Chiangmai Food Festival)

ชมรมภัตตาคารและร้านอ

Read more

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยา

Read more

จวนแอ่วหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง “แอ่วเชียงใหม่ม่วนใจ๋ กับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP”วันที่ 14-16 กันยยน 2561 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14

Read more